BESCHERMING VAN DE PRIVACY
Privacyverklaring:
Natuurverfwinkel verklaart dat het alle klanteninformatie confidentieel behandeld en alleen gebruikt wordt om u nog beter te kunnen helpen.
Uw gegevens zullen verwerkt worden conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden overgedragen tenzij Natuurverfwinkel hier wettelijk toe verplicht wordt. Natuurverfwinkel kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan Natuurverfwinkel  (mede)houder  is.  De website van Natuurverfwinkel kan links bevatten naar externe websites die beheerd worden door andere ondernemingen. Hou er rekening mee dat de richtlijnen beschreven in deze privacyverklaring niet van toepassing zijn op de informatie verzameld op andere websites.
Door de Natuurverfwinkel -website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Natuurverfwinkel persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

Verwerking van persoonsgegevens :
Natuurverfwinkel kan de Koper bepaalde gegevens vragen om de commerciële relatie en de verwachte service beter te kunnen organiseren: naam bedrijf, eigen naam, leverings- en facturatie adres, e-mail adres.
Sommige gegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling van de vraag of de bestelling van de Koper, andere helpen ons hem beter te leren kennen en zo de aanbiedingen beter af te stemmen op zijn behoeften.
Op de pagina's waar persoonlijke gegevens gevraagd worden, wordt de Koper duidelijk gemaakt welke gegevens verplicht zijn (aangeduid door het symbool * ) of welke facultatief, alsook wat eventueel de gevolgen zijn indien deze gegevens niet doorgegeven worden.
De Koper heeft te allen tijde toegang tot deze gegevens en kan er de rechtzetting van eisen aan de hand van een brief (t.a.v. Eco Promotions GCV, Haakveld 24 – 2547 Lint) of via mail aan onze klantendienst (info@natuurverfwinkel.be) met daarbij een recto/verso kopie van de identiteitskaart.
De naamgegevens van de Koper kunnen meegedeeld worden voor direct marketing doeleinden aan de partners van Natuurverfwinkel. Hij kan verzet aantekenen tegen het doorgeven van deze gegevens door een brief of een mail te sturen met de melding: "Ik verzet me tegen het doorgeven van mijn persoonlijke gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden.” Bijkomende informatie betreffende de bescherming van de privacy bij de verwerking van de persoonlijke gegevens kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Privacy, Hoogstraat 139, B-1000 Brussel.
 

Gebruik van e-mail:
Zodra u klant van ons bedrijf bent, kunnen wij u (commerciële) aanbiedingen waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn, toesturen via alle kanalen waaronder ook via e-mail.
Bij het versturen van mails plaatsen we de identiteit, het merk Natuurverfwinkel of de commerciële aard van onze aanbieding duidelijk in het onderwerp van het bericht dat in uw mailbox verschijnt. Onderaan de pagina kan u door een eenvoudige klik gebruik maken van het recht u uit te schrijven uit deze mogelijkheid.

Veiligheid van de gegevens:
Wij engageren ons de veiligheid van de persoonlijke gegevens te garanderen via strikte procedures binnen onze onderneming. Voor gegevens die "online" verkregen werden, maken we gebruik van het beveiligde SSL Protocol dat u een hoog niveau van bescherming biedt.